Erciyes  Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Merkezi 1998’de kurulmuştur. İlk yılda 12 Otolog nakil ile kök hücre nakline başlanmıştır. Allojenik kemik iliği nakli 1999 yılında yapılmıştır ve 2000 yılında EBMT’e (Avrupa Kemik İliği Nakli Merkezleri Birliğine) üye olmuştur.

2009 yılında açılışı yapılan Sahinur Dedeman Kemik iliği Nakli Hastanesi modern mimarisi, teknolojik ve tıbbı olarak gelişmiş altyapısı 37 yataklı servisleri, Aferez Ünitesi ve Flowsitometri Laboratuarı ile hizmet vermeye baslamıştır. 

 2009 yılına kadar Kemik İliği Nakli Merkezimizde yapılan toplam nakil sayısı 437’ye ulaştı ve Avrupa Kemik iliği nakil sıralamasında 3.sıraya yükseldi.

Kemik İliği Nakli Merkezimiz öğretim üyeleri JACIE Müfettişliği kurslarına katılarak sertifikalarını aldılar.

Kemik iliği kök hücre nakil merkezimiz Prof.Dr.Ali ÜNAL’ın program direktörlüğünde 2010 yılında JACIE akreditasyonu için başvurmuştur. Klinik Direktör Prof.Dr.Mustafa ÇETİN ,Aferez Direktörü Prof.Dr.Bülent ESER ve Laboratuar direktörü Prof.Dr.Leylagül KAYNAR’dan oluşan akreditasyon ekibi ile 2012 yılında JACIE akreditasyonunu almıştır.

2014 yılında ara denetim ,2016 yılında Re-akreditasyonu yapılmış ve JACIE akreditasyonu alan ilk kamu üniversitesi olarak bu süreç içerisinde yılda yaklaşık 150 kadar  Otolog ve Allojenik nakiller yapılmaktadır.

Kuruluşundan 2020 yılına kadar toplam 2150 ( Allojenik 934-Otolog 1216) hastaya Kök Hücre Nakli yapılmıştır.

JACIE NEDİR?

JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT); Dünya ve Avrupa Kemik İliği nakli Cemiyetlerinin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren bir kuruluştur.

JACIE, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği bir kuruluştur. Avrupadaki tüm merkezlerin aynı standartta kök hücre nakli hizmeti verebilmesi için kalite standartları hazırlar, bu standartları taşıyan merkezleri denetler ve kalite standardına uygunluk onayı alan merkezlere ve JACIE kalite belgesi verir.

JACIE belgesi alan Kemik İliği Nakli Merkezleri, Avrupa ve Tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır ve bu merkezlere devlet ve sağlık sigorta şirketleri tarafından hasta gönderilip tedavi ettirilebilir.

 

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİMİZİN DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

Kemik İliği nakli merkezimiz; Üç ayrı birim yönünden  akredite olmuştur.  

Birincisi; Kemik İliği Nakli Kliniği. Kliniğin işleyişi yönünden Avrupa standarlarında Kemik iliği Nakli yapılıyor  Hastaların ve donörlerin hazırlanması, hastaların tedavisi, Kök Hücre Nakli, Nakil sonrası takip ve tedavileri yönünden denetlendi ve akredite oldu.

İkincisi; Aferez Ünitesi. Hasta ve Donörlerden Kök Hücre toplanması  ve bu hücrelerin hastalara tekrar verilmesine kadar olan aşamalar yönünden akredite oldu.

Üçüncü olarak; Kök Hücre İşleme Laboratuarı. Hasta veya Donörlerden toplanan Kök Hücrelerin işlenmesi, arındırılması, dondurulup saklanması ve tekrar çözülerek hastalara ulaştırılması aşamaları yönünden akredite olmuştur.

Şu anda Türkiyenin Uluslar arası  kalite standartlarında en büyük ve en fazla kök hücre nakli yapan Kemik iliği nakli merkezleri arasındadır.