Erciyes Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı Kemik İliği Nakli Merkezi 1998’de kurulmuştur. İlk yılda on iki adet otolog nakil ile kök hücre nakline başlanmıştır. Merkezimiz ilk Allojenik kemik iliği naklini 1999 yılında yapmış ve 2000 yılında EBMT’ye (Avrupa Kemik İliği Nakli Merkezleri Birliği) üye olmuştur.