JACIE NEDİR?

JACIE (Joint Accreditations Committee of ISCT and EBMT); Dünya ve Avrupa Kemik İliği Nakli Cemiyetleri’nin müşterek olarak belirlediği standartlara göre merkezleri denetleyen, akredite eden ve belge veren bir kuruluştur.

JACIE, Avrupa ülkelerinin kabul ettiği bir kuruluştur. Avrupa’daki tüm merkezlerin aynı standartta kök hücre nakli hizmeti verebilmesi için kalite standartlarını hazırlar; bu standartları taşıyan merkezleri denetler ve kalite standartlarına uygunluk onayı alan merkezlere JACIE Kalite Belgesi verir.

JACIE Belgesi alan kemik iliği nakli merkezleri, Avrupa ve tüm dünya ülkeleri tarafından tanınır ve bu merkezlere devlet ve sağlık sigorta şirketleri tarafından hasta gönderilip tedavi ettirilebilir.

KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİMİZİN DENETİMİ VE AKREDİTASYONU

Kemik İliği nakli merkezimiz; Üç ayrı birim yönünden  akredite olmuştur.  

Birincisi; Kemik İliği Nakli Kliniği. Kliniğin işleyişi yönünden Avrupa standarlarında Kemik iliği Nakli yapılıyor Hastaların ve donörlerin hazırlanması, hastaların tedavisi, Kök Hücre Nakli, Nakil sonrası takip ve tedavileri yönünden denetlendi ve akredite oldu.

İkincisi; Aferez Ünitesi. Hasta ve Donörlerden Kök Hücre toplanması  ve bu hücrelerin hastalara tekrar verilmesine kadar olan aşamalar yönünden akredite oldu.

Üçüncü olarak; Kök Hücre İşleme Laboratuarı. Hasta veya Donörlerden toplanan Kök Hücrelerin işlenmesi, arındırılması, dondurulup saklanması ve tekrar çözülerek hastalara ulaştırılması aşamaları yönünden akredite olmuştur.

Şu anda Türkiye'nin Uluslar arası  kalite standartlarında en büyük ve en fazla kök hücre nakli yapan Kemik iliği nakli merkezleri arasındadır.